Szanowni Państwo!

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z RODO

Od 25 maja na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nowe, ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie “RODO”).

Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych w firmie Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek 36-040 Boguchwała, ul. Teodora Lubomirskiego 16, NIP: 517-008-39-67, REGON: 180783755 spełniały wymagania Rozporządzenia, jednak wraz z nowymi przepisami pojawia się kilka formalności, które musimy uwzględnić.

Działanie po Państwa stronie nie jest wymagane, zachęcamy jednak do przeczytania poniższej wiadomości ponieważ uważamy, że ochrona prywatności to temat ważny dla każdego.

Jednocześnie zaznaczamy, że te zmiany nie wpływają na dotychczasową współpracę.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek z siedzibą w Boguchwale ul. Teodora Lubomirskiego 16, NIP: 517-008-39-67, REGON: 180783755, określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zamówienia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydawnictwo Amelia?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy,
w tym do:

– umożliwienia kontaktu, także drogą elektroniczną,
– obsługi reklamacji,
– obsługa rejestracji (także przez formularz kontaktowy),                                                     – przy wysyłce zamówionego towaru

Przetwarzamy Państwa dane również do celów wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

– prowadzenie analiz i badań,
– obsługa Państwa próśb,
– przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności ( wykazania przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

Czy musisz Nam podawać swoje dane osobowe?
Państwa dane są wymagane do wystawienia faktury proforma oraz faktury Vat za zakupiony towar bądź usługę.
Wymagane dane osobowe to: nazwa firmy/imię nazwisko, adres, nip, pesel
W celach bieżącej komunikacji wymagany jest również: e-mail oraz numer telefonu.

Dlaczego stworzono politykę prywatności i jakie przysługują Ci prawa?
Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce
o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim klientom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym.
Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres: wydawnictwoamelia@o2.pl

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Udostępniamy dane osobowe do biura rachunkowego: JJ Bernadeta Gaik mające siedzibę w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 33/333 z którym mamy podpisaną umowę w celach rozrachunkowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetrzymywane przez okres realizacji zakupu oraz procesu realizacji podziękowań, a także:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

 

Dbając o Twoje dane nie narażamy Państwa na żadne skutki prawne, jak i bezpośredni wpływ na Twoją osobę.