W ramach prac wydawniczych zapewniamy dwie korekty stylistyczno-językowe oraz opracowanie redakcyjno-merytoryczne nadesłanego tekstu. Autor otrzymuje również próbny wydruk do korekty autorskiej oraz ma oczywiście możliwość konsultacji z redakcją wydawnictwa swych wątpliwości.
Wykonujemy również (odpłatnie) przygotowanie bibliografii, aktów prawnych, wykazów skrótów, indeksów nazwisk, nazw oraz określonych przez Autora aneksów.

 

OFERTA WYDAWNICZA:

  • książek
  • broszur
  • biuletynów
  • podręczników
  • materiałów konferencyjnych
  • skryptów naukowych
  • czasopism
  • albumów
  • bajek itp.