ZIELIŃSKI Janusz - Sacrum  młodych  przestępców. ISBN 978-83-63359-40-9 Powiększ do pełnego rozmiaru

ZIELIŃSKI Janusz - Sacrum młodych przestępców. ISBN 978-83-63359-40-9

Sacrum  młodych  przestępców

Więcej szczegółów

26,25 zł

Wydawca: Wydawnictwo AMELIA Aneta Siewiorek
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2012
stron: 118
oprawa: miękka
ISBN 978-83-63359-40-9 

Autor w kontekście swoich badań empirycznych przeprowadzonych na grupie skazanych zwraca uwagę na problem spójności przekonań religijnych wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności. Rozważania problem niespójności systemu wychowania państwowego z wychowaniem religijnym, stwierdzając (w świetle uzyskanych wyników badań), że niekiedy nauka Kościoła może okazać się „zbawienna” dla niektórych kryminalistów. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniu postawy religijnej, sposobów jej kształtowania oraz wpływu na modyfikację zachowania się jednostki. Rozdział drugi omawia problem psychospołecznych aspektów zjawiska przestępczości. Rozdziały trzeci i czwarty to opis przeprowadzonych badań, charakterystyka grupy badawczej oraz analiza uzyskanych danych wraz z komentarzem.