Laska Adam - Polityka POlska w Europie.ISBN:978-83-63359-41-6 Powiększ do pełnego rozmiaru

Laska Adam - Polityka POlska w Europie.ISBN:978-83-63359-41-6

Polityka Polska w Europie.Tradycje,współczesność,wyzwania przyszłości

Więcej szczegółów

28,00 zł

Jest to zbiór tekstów,które odzwierciedlają indywidualne zainteresowania i preferencje badawcze poszczególnych autorów.Łączy je jednak nie tylko wspólny przedmiot rozważań i analiz,ale równieżź utorzy są zgodni co do dwóch rzeczy.Po pierwsze,polityka to główna płaszczyzna regulacji miejsca w Europie.Po drugie ciągła potrzeba ponawiania dyskusji nad tradycjami,współczesnością i wyzwaniami,jakie stoją przed polską polityką we współczesnej Europie.